miércoles, 20 de junio de 2012

Webquest de les energies a l'escola Doctor Trueta

Una webquest és una unitat didàctica que a través d’Internet planteja als alumnes nous reptes per anar avançant en els seus aprenentatges. Les webquests destaquen pel fet que són activitats dinàmiques i divertides pels infants i parteixen d’una història que demana la participació d’un grup d’alumnes.


Després d’haver viscut l’estada intensiva de Pràctiques a l’escola Doctor Trueta de Viladecans, he pogut conviure amb el tractament de les TIC a les aules de Primària. En aquesta escola les TIC són molt present en el procés educatiu dels alumnes i a sisè encara més ja que tenen més habilitats informàtiques.
Des de l’assignatura de Coneixement del Medi els alumnes de la meva classe van realitzar una webquest sobre les fonts d’energia en grups per tal de posar en pràctica tot allò que havien après al llarg del temàri.
La webquest ofereix un seguit de recursos que permeten a l’alumne poder-se moure per la xarxa amb unes webs fiables i recomanades per l’autor de la webquest. Les WQ es basen en el descobriment guiat dels alumnes.
Així, estan completament lligades al constructivisme ja que a mesura que s’avança en la unitat didàctica l’alumne ha d’anar discriminant i prioritzant informació important per al seu aprenentatge.

Dins de la WQ hi ha un apartat dedicat als mestres on es troben els objectius, les competències,criteris d'avaluació, etc, que faciliten la tasca docent dels mestres i ajuden a orientar-los. 

Totes les webquest tenen la mateixa estructura i es poden trobar a internet classificades segons l'edat i el temàri. L'estructura que segueixen és la següent:

Introducció: Es presenta la història o problema que cal resoldre.


Tasca: Descripció del que l'alumne haurà de fer i com ho haurà de fer.


Procés: Estratègies pels alumnes per fer la tasca.


Recursos: Llocs d'Internet que els alumnes utilitzaran per realitzar la tasca.


Avaluació: Com avaluar el treball realitzat.


Conclusió: Reflexió del procés i dels resultats.


No hay comentarios:

Publicar un comentario