viernes, 22 de junio de 2012

Impacte social de les TIC a l'escola

La societat en la que vivim és ràpida i canviant. Penso que aquest fet provoca que tinguem que estar contínuament adaptant-nos a les noves tecnologies.

Normalment tothom tenim accés a tot tipus d'informació i aquesta pot ser fiable o no, de la mateixa manera que pot ser vàlida un dia sí i un altre no. Amb això em refereixo a que hem d'intentar incorporar les TIC a l'escola de manera que els alumnes s'eduquin al llarg de la seva carrera acadèmica amb aquestes.

És important que els alumnes s'adaptin a les noves tecnologies per tal que el seu futur no hi hagi cap dificultat amb aquestes. Han de resultar alumnes àgils que sàpiguen moure's lliurement per la xarxa i que sàpiguen discriminar la informació vàlida de la que no ho és.

Amb tot això, els alumnes hauràn d'anar ampliant els seus coneixements a mesura que el seu aprenentatge avança atès que tot té data de caducitat i s'han d'adaptar a la societat canviant en la que vivim.

Així, com a conclusió m'agradaria donar molta importància a la feina que fem els docents vers les TIC. Hem de procurar formar alumnes que puguin enfrontar-se a la societat amb una mirada crítica i entenedora de tota aquella informació que reben.

No hay comentarios:

Publicar un comentario