viernes, 30 de diciembre de 2011

Informe TAC dels centres escolars


Les tecnologies no són el centre de l’ensenyament, sinó que estan més centrades en l'aprenentatge de l'alumnat. Actualment el que es planteja és en quina mesura les tecnologies poden incidir-hi de forma positiva en l’enseyament-aprenentatge dels alumnes d’avui en dia.
Abans l’ordinador era un objecte (1:100), després un recurs (1:10) i finalment un context (1:1). L’evolució d’aquesta eina ens permet canviar el format del seu ús i trobar noves maneres de tractar la informació.
El món digital ens permet explorar i conèixer nous continguts. Internet ens ofereix la possibilitat de portar a la pràctica projectes amb centres d'altres ciutats o països, accedir a portals especialitzats on es poden realitzar simulacions científiques, visionar documentals i pel·lícules, compartir la redacció de documents, mapes interactius i geolocalització, etc.

Durant el meu període de pràctiques a l’escola Doctor Trueta de Viladecans he pogut observar moltes situacions i activitats relacionades amb les TIC. Concretament, la meva aula de 6è disposa d’una pissarra digital i del seu ordinador portàtil.

La meva tutora de pràctiques treballa amb molta freqüència amb pendrive ja que al menys dos cops a la setmana mana als alumnes treballs per fer a casa i entregar en format electrònic mitjançant aquesta eina. La veritat és que d’aquesta manera s’estalbien el fet d’haver d’imprimir els treballs i tothom que disposi d’ordinador a casa (tots) no tenen cap problema en fer les feines al dia. A més a més, he participat en diverses sessions de Coneixement del Medi on hem treballat les energies a través d’una Webquest. Com que no sempre estan tots els ordinadors portàtils de l’escola disponibles, els alumnes treballaven amb un ordinador per parella.

Realment la Webquest és una eina molt útil per poder treballar en diversos formats, segons el que demani la tasca de la pàgina. De fet, pel que jo vaig poder veure, van haver de fer un mural i resums seguint les directrius que aquesta web els hi donàva. El que més hem va sorprendre d’aquesta eina va ser que oferís tantes pàgines web on els propis alumnes discriminen la informació que els hi és més útil. D’aquesta manera, aprenen a buscar informació i a cercar la més convenient.

A part de veure aquesta activitat, els alumnes realitzen presentacions en format Power Point i Movie Maker i la veritat és que tenen un gran domini d’aquests programes. A la resta de matèries s’utilitzen els ordinadors i la pissarra digital per fer activitats i el mestre normalment l’utilitza de suport.

A l’assignatura que més treballen amb la PDI és a Anglès ja que disposen d’un eBook on estan totes les activitats, vídeos, teoria, lectures i música del llibre de text que tenen tots els alumnes. En conclusió, en aquesta escola he pogut observar que la tecnologia i els llibres de text es poden convinar per igual i es poden obtenir resultats exel·lents en els dos mitjans, si els docents saben organitzar-se i demanar encertadament les feines.

Altres tipus d'aprenentatge

APRENENTATGE AUTÒNOM

En Pau Nin, el Roc Molina, la Clara Boix i l'Ester Aldehuela han treballat l'aprenentatge autònom. Aquest concepte consisteix en aprendre a partir de la pròpia inciativa. Sovint es confon el terme autoaprenentatge i aprenentatge autònom. L'aprenentatge autònom és aquell que realitza un mateix sense cap tipus d'ajuda, en canvi, l'autoaprenentatge ofereix alguna ajuda que guia a aconseguir aquest.

LIFELONG LEARNING

La Regina Beltran, l'Adrià Pérez i la Mónica de Haro ens han presentat l'aprenentatge Lifelong learning. Aquest concepte es refereix als aprenentatges que es van adquirint al llarg de tota la nostra vida, mai deixem d'aprendre i sempre continuem formant-nos.

APRENENTATGE ENTRE IGUALS

L'Eva Ladevesa, la Mar Gascó i l'Encarni Bosch ens han presentat el concepte d' Aprenentatge entre iguals. Aquest aprenentatge permet que persones que són al mateix nivell d'aprenentatge puguin aprendre alhora i enriquir-se dels coneixements de l'altre.

EDUCACIÓ FORMAL NO FORMAL I INFORMAL

Tal com ens diu el grup de l'Elisabeth Torras a l'entrada publicada al blog de l'aula +3TIC aquests aprenentatges són els següents:
  • Educació formal: aprenentatge ofert normalment per un centre d'educació o formació, amb caràcter estructurat i que conclou amb una certificació. L'aprenentatge formal és intencional des de la perspectiva de l'alumne. Ex: l’escola, universitat, autoescola, escola oficial d’idiomes.
  • Educació informal: aprenentatge que s'obté en les activitats de la vida quotidiana relacionades amb el treball, la família o l'oci. No està estructurat i normalment no condueix a una certificació.
  • Educació no formal: aprenentatge que no és ofert per un centre d'educació o formació i normalment no condueix a una certificació. No obstant això, té caràcter estructurat (en objectius didàctics, durada o suport). L'aprenentatge no formal és intencional des de la perspectiva de l'alumne. Ex: les xarxes socials, el barri, els amics, la família..
L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU

La Paula Antonell, el Josep Fosalba, el Xavi Costa i l'Oscar Garcia ens han presentat l'Aprenentatge significatiu.
Aquest mètode consisteix en partir dels coneixements previs dels alumnes i anar a parar amb allò que l'alumne ja sap per tal de modificar-ho i enriquir-ho.
APRENENTATGE SITUAT

L'Anna Díaz, l'Alba Mayol i l'Helena Vall ens han presentat l'Aprenentatge situat. Aquest aprenentatge situa la seva atenció en solucionar problemes i situacions de la vida real, és a dir, experiències relacionades amb l'entorn.

SMART Notebook i Les pissarres digitals


SMART Notebook és un conjunt de programes que s'utilitza amb les pissarres digitals actuals. Aquest, ens permet fer servir la pissarra digital de manera tactil i amb les mateixes eines que un ordinador normal. Per treballar amb aquesta pissarra s'utilitzen o bé els dits o bé els rotuladors especials d'aquesta eina.

A més amb aquests rotuladors es poden remarcar i assenyalar coses importants que hi hagi a la pantalla com ara el títol d'una pàgina web o simplement per exemple dibuixar fletxes sense la necessitat d'embrutar ni la pàgina web ni la pissarra. També disposen d'un esborrador amb el qual podem esborrar tot allò que fem.
Aquest programa ens permet guardar documents per tal de poder-los recuperar i continuar treballant-los.

SMART Notebook ens ofereix la possibilitat de crear diferents documents i anar-los guardant, per tant, el que es va treballar un dia concret ho podrem recuperar amb molta facilitat. A més a més, en cada document es pot afegir imatges, vídeos, textos, línies, continguts externes, informació extreta d'Internet, entre d'altres coses, com es pot observar ens permet treballar molt millor, més fàcil, més pràctic, obtenint resultats molt positius.

Des de l'assignatura d'UDTIC el mestre ens va permetre treballar amb aquest programa per tal de posar-lo en pràctica i saber les diferents eines que ens ofereix. No és gran cosa, però s'ha de tenir en compte que era de ''prova'' per familiaritzar-nos amb ell. Val dir que al principi costa com qualsevol altre programa ja que el teclat a la pissarra és d'unes dimensions molt superiors a les d'un ordinador i no pots escriure com en els teclats als que estem acostumats.
El resultat de la meva pràctica directament a la pissarra digital amb el meu company l'Adri va ser el següent:

Dropbox


A les assignatures de TIC i Practicum el nostre tutor ens ha exposat la idea de compartir arxius a partir del programa Dropbox. Aquest programa permet compartir fotografies, documents o videos amb altres persones a traves de l'ordinador.

Es poden utilitzar fins a 2GB de manera gratuita. Així, arxius que potser no es poden adjuntar a través de un correu electrònic perquè són massa pesats poden enviar-se a partir d'aquest programa.

Un punt molt positiu que li trobo a aquesta eina és que no es necessita internet per veure els arxius que tens a l'ordinador i que hi pots entrar des de qualsevol ordinador.

D'aquesta manera, hem pogut compartir a través d'aquest programa els pòsters que cadascún dels components del Pràcticum vam realitzar de la nostra escola de pràctiques.

Learning by Doing: APRENDRE FENT


Avui el meu grup i jo hem exposat el nostre tema sobre el Learning by doing.

Aquest tipus d'aprenentatge defensa l'aprenentatge per experimentació.

Durant la nostra exposició vam passar aquesta entrevista d'Eduard Punset a Roger Shank del pograma Redes on parlen sobre aquest concepte.

Els mestres hem de ser els guies de l'aprenentatge dels nostres alumnes. Deixar de banda el mestre transmissiu i fer servir les TIC com un recurs per acompanyar l'aprenentatge dels alumnes.

Després de passar aquest vídeo hem volgut iniciar un debat sobre les diferents habilitats que els companys de classe havíen adquirit a través d'aquesta metodologia, han sortit exemples tals com tocar un instrument o caminar.

A les escoles és difícil utilitzar aquest mètode ja que falten recursos i experiència perquè fins ara no s'han fet les classes així. També és complicat aplicar aquesta metodologia amb tots els alumnes ja que cadascú té el seu ritme i la seva manera de fer, per tant, no tothom aprén de la mateixa manera ni a la vegada.

Nosaltres com a grup, hem arribat a la conclusió que hem de canviar l'organització actual de les classes i ensenyar als nostres alumnes a APRENDRE A FER.

Prezi


Des de l'assignatura d'UDTIC hem treballat el programa del Prezi. És un programa molt similar al Power Point però que consta d'una sola diapositiva. A mesura que vas donant-li a ''següent'' el zoom del programa et va portant per diferents llocs d'aquesta única diapositiva que diguem que esta formada per moltes altres però alhora integrades en un tot.


Jo no coneixia aquest programa i la veritat és que m'ha sorprès molt i m'ha semblat un recurs original i pràctic. Encara que com que és un recurs online és necessari estar conectat a Internet per fer-ho servir i visualitzar les presentacions.


Penso que és una manera diferent de presentar les exposicions ja que es poden ressaltar més facilment les frases o paraules claus sense la necessitat d'utilitzar majúscules o colors vius ja que el zoom centra l'atenció en allò que més interessa presentar.

Aprenentatge


Per començar la sessió d'avui, per grups hem hagut de posar al fórum de l'assignatura d'UDTIC la nostra propia definició de l'aprenentatge i després l'hem compartit al fòrum de l'assignatura.
L'hem posat en comú i seguidament cada grup s'ha especialitzat en un tema en concret. El meu grup format per la Sara García, el Gerard García, la Sandra Castelnuovo i jo la Sandra Pérez  hem cercat informació sobre el Learning by doing. 

També hem pogut treballar els següents tipus d'aprenentatge: