viernes, 30 de diciembre de 2011

Informe TAC dels centres escolars


Les tecnologies no són el centre de l’ensenyament, sinó que estan més centrades en l'aprenentatge de l'alumnat. Actualment el que es planteja és en quina mesura les tecnologies poden incidir-hi de forma positiva en l’enseyament-aprenentatge dels alumnes d’avui en dia.
Abans l’ordinador era un objecte (1:100), després un recurs (1:10) i finalment un context (1:1). L’evolució d’aquesta eina ens permet canviar el format del seu ús i trobar noves maneres de tractar la informació.
El món digital ens permet explorar i conèixer nous continguts. Internet ens ofereix la possibilitat de portar a la pràctica projectes amb centres d'altres ciutats o països, accedir a portals especialitzats on es poden realitzar simulacions científiques, visionar documentals i pel·lícules, compartir la redacció de documents, mapes interactius i geolocalització, etc.

Durant el meu període de pràctiques a l’escola Doctor Trueta de Viladecans he pogut observar moltes situacions i activitats relacionades amb les TIC. Concretament, la meva aula de 6è disposa d’una pissarra digital i del seu ordinador portàtil.

La meva tutora de pràctiques treballa amb molta freqüència amb pendrive ja que al menys dos cops a la setmana mana als alumnes treballs per fer a casa i entregar en format electrònic mitjançant aquesta eina. La veritat és que d’aquesta manera s’estalbien el fet d’haver d’imprimir els treballs i tothom que disposi d’ordinador a casa (tots) no tenen cap problema en fer les feines al dia. A més a més, he participat en diverses sessions de Coneixement del Medi on hem treballat les energies a través d’una Webquest. Com que no sempre estan tots els ordinadors portàtils de l’escola disponibles, els alumnes treballaven amb un ordinador per parella.

Realment la Webquest és una eina molt útil per poder treballar en diversos formats, segons el que demani la tasca de la pàgina. De fet, pel que jo vaig poder veure, van haver de fer un mural i resums seguint les directrius que aquesta web els hi donàva. El que més hem va sorprendre d’aquesta eina va ser que oferís tantes pàgines web on els propis alumnes discriminen la informació que els hi és més útil. D’aquesta manera, aprenen a buscar informació i a cercar la més convenient.

A part de veure aquesta activitat, els alumnes realitzen presentacions en format Power Point i Movie Maker i la veritat és que tenen un gran domini d’aquests programes. A la resta de matèries s’utilitzen els ordinadors i la pissarra digital per fer activitats i el mestre normalment l’utilitza de suport.

A l’assignatura que més treballen amb la PDI és a Anglès ja que disposen d’un eBook on estan totes les activitats, vídeos, teoria, lectures i música del llibre de text que tenen tots els alumnes. En conclusió, en aquesta escola he pogut observar que la tecnologia i els llibres de text es poden convinar per igual i es poden obtenir resultats exel·lents en els dos mitjans, si els docents saben organitzar-se i demanar encertadament les feines.

No hay comentarios:

Publicar un comentario