viernes, 22 de junio de 2012

Fins aviat!

Recursos i reflexió de l'assignatura d'UDTIC

Bé doncs, per començar la meva penúltima entrada d'aquest bloc, m'agradaria fer un llistat de tots aquells recursos TIC que m'han servit per el treball col·laboratiu al llarg de la meva vida acadèmica fins ara:
 Tots aquests recursos m'han permès ampliar els meus coneixements i les meves fonts d'informació. Així, tal i com us vaig mostrar en una de les primeres entrades del meu bloc el meu PLE personal, després de fer aquesta assignatura he pogut ampliar notablement aquest ple i aquest ha sigut el resultat del meu nou PLE:

D'una banda, penso que com a reflexió final d'aquesta assignatura, podria dir que hem treballat de moltes eines que previament desconeixiem i d'aquesta manera hem pogut adquirir més recursos per posar-los en pràctica en el nostre dia a dia. A més a més, hem treballat de forma cooperativa i hem fet presentacions sobre diferents temes inquietants que ens han obert la mirada cap a eines i recursos de les TIC que mai no ens havíem plantejat.

D'altra banda, trobo molt important el fet que hagim relacionat l'assignatura amb la realitat propera que ens envolta. És a dir, volem ser mestres i per tant haurem de conèixer què és el que hi ha a dins de les aules escolars. Amb això vull dir que hem treballat la posada en comú per tal de conèixer les diferents realitats educatives que hi ha relacionades amb les TIC.
Així doncs, per acabar m'agradaria comentar a nivell general que aquesta assignatura m'ha aportat la possibilitat de conèixer molt més el món de les TIC, el qual cada cop hi és més present en les aules de Primària.

Impacte social de les TIC a l'escola

La societat en la que vivim és ràpida i canviant. Penso que aquest fet provoca que tinguem que estar contínuament adaptant-nos a les noves tecnologies.

Normalment tothom tenim accés a tot tipus d'informació i aquesta pot ser fiable o no, de la mateixa manera que pot ser vàlida un dia sí i un altre no. Amb això em refereixo a que hem d'intentar incorporar les TIC a l'escola de manera que els alumnes s'eduquin al llarg de la seva carrera acadèmica amb aquestes.

És important que els alumnes s'adaptin a les noves tecnologies per tal que el seu futur no hi hagi cap dificultat amb aquestes. Han de resultar alumnes àgils que sàpiguen moure's lliurement per la xarxa i que sàpiguen discriminar la informació vàlida de la que no ho és.

Amb tot això, els alumnes hauràn d'anar ampliant els seus coneixements a mesura que el seu aprenentatge avança atès que tot té data de caducitat i s'han d'adaptar a la societat canviant en la que vivim.

Així, com a conclusió m'agradaria donar molta importància a la feina que fem els docents vers les TIC. Hem de procurar formar alumnes que puguin enfrontar-se a la societat amb una mirada crítica i entenedora de tota aquella informació que reben.

EduCAT 2.0, OpenOffice i recursos XTEC

La Mar Gascó, el Pere Mussoll i el Pau Nin ens van presentar el seu treball sobre EduCAT 2.0, OpenOffice i recursos XTEC.
Per començar ens van fer fer una enquesta sobre diferents recursos que ofereix la xarxa per veure que en sabíem.

A continuació ens van ensenyar un recurs molt interessant anomenat "Nube de palabras". Aquest, sel·lecciona el nombre de paraules que més apareixen en un text i fa la simulació d'un núvol destacant les més importants.

A més a més, ens van parlar sobre el programa EduCAT 2.0, que és la continuació del projecte Educat 1x1 i que s'està aplicant a les escoles. 
Aquest projecte fomenta la integració de les TIC a l'aula amb l'utilització d'ordinadors individuals i llibres digitalitzats.

Per últim, ens van mostrar l'OpenOffice. Vam estar parlant sobre la utilització d'aquest recurs a les escoles. Ens van explicar que la majoria d'escoles utilitzen aquest recurs en comptes del Word perquè utilitza un programari lliure que a través de la xarxa es pot fer servir.

A l'acabar la sessió ens van fer omplir una graella sobre el calaix de recursos de la XTEC que ens ha donat la facilitat de saber on trobar tots aquests recursos en un futur.

Sota el meu punt de vista, penso que ha estat una feina força interessant perquè ens ha permet conèixer el significat d'aquestes paraules i ens ha posat a l'abast una gran quantitat de recursos que desconeixiem.


Els alumnes nouvinguts i les TIC

L'Esther Aldehuela, l'Encarni Bosch, el Josep Fosalba i el Sergio Rella ens van presentar el seu treball sobre els alumnes nouvinguts en relació amb les TIC.

La intenció dels membres del grup amb aquest tema era mostrar-nos el ventall de possibilitats que ofereixen les TIC per facilitar la integració dels alumnes nouvinguts a l'aula. Així, ens van mostr un seguit d'exemples d'aquest tipus durant la presentació.


Pel que fa a la forma d'exposar, van seguir un suport de power point al llarg de tota l'exposició tot presentat les idees més rellevants.

A més a més, han fet unes activitats amb el JClic i nosaltres com a alumnes hem fet 3 activitats d'exemple que ens han resultat força divertides.
A continuació, les hem posat en comú i hem parlat sobre les diferents experiències durant les estades de pràctiques en relació amb aquest tema. Ens hem adonat que cada escola és un món diferent pel que fa a les TIC i que hauriem de donar molta més importància a aquestes eines a l'hora de fomentar la integració dels alumnes nouvinguts.

Seguidament, els nostres companys han compartit amb nosaltres un document on poder trobar diferents recursos TIC per aquests alumnes.


Trobo molt interessant l'exposició que van fer els meus companys sobre els alumnes nouvinguts i les TIC ja que a més d'informar-nos, ens han fet reflexionar sobre les diferents realitats que cadascú hem viscut i a més a més ens han donat eines i recursos per poder tenir per un futur.

Aplicació de les TIC en l'educació inclusiva

Aquest tema el van dur a terme la Maria Garcia, la Mònica de Haro, la Mònica Gutiérrez i l'Eva Ladevesa. Han creat una pàgina web per mostrar-nos a la resta del grup classe tota la informació amb la que han treballat.

Aquest fet permet posar a l'abast a tothom qui vulgui rebre més informació sobre aquest tema i així poder tenir molt més material a la nostra disposició.

Van centrar el seu treball en les persones amb discapacitat visual i ens van presentar un video que elles mateixes van enregistrar del Centre de Recursos Educatius Joan Amades. A partir d'aquest vídeo ens van ensenyar un nou programa que llegeix en veu alta allò que s'escriu a l'ordinador, aquest s'anomena Jaws.

Durant la pràctica d'aquesta sessió didàctica ens van deixar provar aquest programa i comprovar com funcionava. Al principi resultava graciós ja que la veu que s'escolta és molt monótona i a vegades no s'entenia gaire.

Així doncs, encara que pensem que les TIC són un recurs que queda molt lluny de les persones amb discapacitat hem de ser conscients que existeixen eines per facilitar la integració d'aquestes persones.

jueves, 21 de junio de 2012

Sharisme = COMPARTIR

El Sharisme consisteix en col·laborar i i fomentar la creativitat. La principal característica consisteix en provocar un canvi d'actitud en les persones per tal que les noves idees es puguin compartir i acumular dins de l'abast de tothom.

A continuació deixo un vídeo on s'exposa més informació sobre aquesta nova idea: