jueves, 21 de junio de 2012

Phillips 5x5

Phillips 5x5 es refereix a la metodologia que va inventar J. Donald Phillips. Aquesta, consisteix en fer grups de cinc personas i parlar cinc minuts sobre un tema diferent. Dins del grup una persona també s’haurà d’encarregar d’apuntar les idees que van sorgint per tal de destacar el més important.

La participació de tot el grup hi és present en tot moment ja que només són cinc persones i tots han d'afegir-hi la seva. És molt important destacar que aquesta metodologia a més a més, aporta la pràctica de la capacitat de síntesi, atès que en molt poc temps tothom ha de participar i dir el que pensa sobre aquell tema.

És coneguda com Phillips 66 ja que el seu creador la va plantejar en un principi per sis persones i sis minuts per cada tema establert.

A classe durant una sessió de l’assignatura UDTIC vam posar en pràtica aquesta metodologia, va consistir en fer grups i parlar sobre el Pla TAC. Després vam escollir un representant per grup que va ser la persona encarregada d’anar apuntant les idees principals de cada tema. Vam parlar sobre: El nivell d’aprofundiment de les TIC a les escoles, les barreres de primer i segon ordre i els continguts digitals.

A l’acabar cada grup va anotar al fòrum de l’assignatura del blink Phillips 5x5 les seves aportacions i idees per tal de deixar-les recollides correctament.

En la meva opinió, penso que aquesta metodologia és força interessant pel fet que permet participar a tot el grup classe i escoltar les diverses opinions. A més a més, crec que no suposa un diàleg pesat i avorrit perquè en molt poc temps s’ha de dir tot el que es pensa, atès que només disposem de 5 minuts per persona. És una bona eina per treballar la capacitat de síntesi com bé he dit anteriorment, i suposa un alt grau d’atenció per part de tots els participants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario