jueves, 21 de junio de 2012

Eduquem en l'ús dels mitjans de comunicació!

En l'actualitat vivim en una societat que funciona a base de canvis innovadors i ràpids. Les noves tecnologies ens permeten adaptar-nos a aquests canvis molt més facilment. A la vegada que aquestes noves tecnologies ens aporten un gran nombre d'avantatges, també ens exposa a informació no fiable. Les persones poden escriure als mitjans de comunicació tot allò que pensen i poden recomanar coses no recomanables. Amb això vull dir que penso que és indispensable educar als nostres futurs alumnes en les noves tecnologies i en la manera de tractar la informació.
Per aquest motiu penso que és fonamental fomentar alumnes crítics i autònoms capaços de discriminar aquella informació que els serveix i aquella que no.

Així, trobo molt important que des de l'escola, poguem ensenyar als infants a utilitzar les eines que poden trobar al seu abast amb responsabilitat. És a dir, és necessari donar-los informacions que els puguin fer destriar una cosa o una altre. Per tal que tot això sigui possible, penso que les escoles han de donar una bona formació a l'alumnat perquè d'una manera o una altre estem totalment exposats a la societat en la que vivim i hem d'aconseguir que aquests alumnes esdevinguin persones prou preparades per enfrontar-se a aquesta societat canviant i ràpida.

Sota el meu punt de vista, considero que els mitjans de comunicació són una eina atractiva per tots els que hi estem en contacte amb aquests i penso que si s'utilitzen de forma significativa es poden complementar molts aprenentatges fent ús d'aquests.

No hay comentarios:

Publicar un comentario