miércoles, 20 de junio de 2012

Els EVEAs : Treball cooperatiu


Al llarg de tot el primer semestre de grau en Educació Primària, des de l’assignatura d’UDTIC hem estat realitzant un treball cooperatiu vinculat als EVEAs.

L'Adrià Pérez, l’Elisabeth Torras i jo vam vincular el nostre treball cooperatiu en el funcionament d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVEA) tot anotant tota l’evolució d’aquest en el nostre quadern d’equip. Al principi no vam saber molt bé com enfocar-ho però finalment vam veure que seria molt interessant portar a la pràctica allò sobre el que voliem investigar. Des de la facultat se'ns va facilitar poder entrar en el software de Moodle a partir del blink.

Un EVEA és un sistema de software que serveix per a que els professors puguin dissenyar un espai on els alumnes puguin completar la seva formació i al docent fer el seu seguiment. El principal objectiu d'un EVEA és la construcció del coneixement a través de l'aprenentatge col·laboratiu.


Durant l’última setmana de classes d’aquesta assignatura vam dedicar les sessions a exposar els diferents grups els seus treballs cooperatius. Nosaltres per tal d’expposar el nostra, vam pensar realitzar la sessió didàctica començant amb un prezi on s’explicaven els principals conceptes i un video sobre la plataforma Moodle. Seguidament, vam ensenyar a la resta del grup classe l’entorn virtual d’ensenyament aprenentatge que havíem dissenyat amb Moodle a través del Blink. Així, aprofitant el públic que teníem vam demanar la seva col·laboració per realitzar un glossari i respondre un qüestionari.

Un cop van acabar de fer el qüestionari els hi vam ensenyar els resultats finals per tal que poguèssin veure com treballaria un mestre a través d'aquest recurs. Per acabar, un cop finalitzada l'exposició vam fer una petita conclusió sobre l'ús d'aquesta eina a les escoles i la veritat és que no s'utilitza gaire encara que poc a poc esperem que cobri protagonisme.


Els EVEAs ofereixen diferents eines per a l'elaboració i el tractament de continguts tals com: fòrums, xats, qüestionaris i diferents tipus d’activitats. Tant l’alumne com el mestre poden fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne i així poder reforçar allò en què hi ha mancances.

No hay comentarios:

Publicar un comentario