lunes, 28 de diciembre de 2009

Universitat: Com si el futur fos el sentit:

Aquest dia vam tractar la lectura en veu alta i vam tractar els següents temes relacionats amb la universitat com si el futur fos el sentit.
Trobar un sentit i pensar en el futur de la universitat consisteix en:
Pensar en el teu futur i reflexionar cap al pasta. Cada universitat té el seu pròpi sentit característic. El futur de cada universitat és diferent ja que el cànon de cada acadèmia és únic. Actualment escasseja el plantejament del sentit de la universitat, i s’hauria de reflexionar sobre aquest aspecte ja que és un tema important.
La universitat com a institució demana que el saber sigui transmès. S’estimula l’educació del nen per a fer-lo un ciutadà que visqui a la polis. La universitat té dos mil·lenis d'evolució. La Universitat i la societat no estan separades, sinó que són indissociables, una inclou l'altre. La mateixa gent que forma la societat, forma la universitat. No es pot parlar d'un sentit institucional, perquè la gent no està prou implicada, ni interessada en crear institucions. Per l'autor institucions són les escoles, o les ONG, en definitiva estructures que cobreixin una necessitat de la societat. La iniciativa d'un grup de persones per debatre un tema, pot crear institucions, per exemple un ateneu, que fa molts anys que es duen a terme. Les institucions poden tenir inèrcia, que pot donar una certa manca de llibertat i flexibilitat. La institució dificulta la llibertat individual de la persona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario