lunes, 28 de diciembre de 2009

El centre de día

L’Edu López i el Carles Furest ens van presentar una activitat que van realitzar. Van anar a un centre de dia i van realitzar una entrevista a una col·laboradora d’un centre de día. I les preguntes que van realitzar van ser les següents:
- Que pretén o quina es la seva Raó d'existir?
- Tipus de nens que rep?
- Necessitats dels nens?
- Caracteristiques especials de l'educador i/o professionals dels centre?
- Recursos, infrastructures i/o necessitats del centre?
- Tipus de gestió, subvencions, ajuts...?
- Activitats que es fan al centre?
- Diferències entre centre de dia i centre d'acollida?
- Objectiu dels educadors?
- Experiències personals dels nens sense noms?
- Com arriben els nens al centre?

No hay comentarios:

Publicar un comentario