martes, 4 de octubre de 2011

Entorns personals d'aprenentatge
Durant el mes de setembre de 2011, des de l’assignatura de UDTIC vam entrar en contacte amb els PLEs.

 
A l’aula, durant una sessió el mestre ens va donar un article força interessant titulat ‘’Los entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje’’, de Jordi Adell i Linda Castañeda. En aquest article, se’ns parla sobre els PLEs i la seva funció per formar l’aprenentatge de cadascú. És a dir, els PLEs són un conjunt d’eines i d’informacions que una persona fa servir per aprendre. D’aquesta manera, a mesura que va utilitzant aquests recursos les eines aniran complementant-se unes amb altres trobant nous enllaços d’interès.

Durant aquesta sessió a classe ens va semblar interessant dedicar una part d’aquesta a fer un llistat d’eines 2.0 de Webs que ens podrien facilitar els nostres aprenentatges.

Algunes de les eines que ens poden ajudar a construir aquest entorn personal d'aprenentatge poden ser les següents: Twitter, Youtube, Skype, Facebook, Delicious, Bloc, Blink, Hotmail, Etc.


A dalt us adjunto el meu PLE personal el qual inclou diversos recursos que utilitzo normalment per construir el meu propi aprenentatge.


A més, podem dividir aquestes eines en tres grups:

1. Eines i estratègies de lectura: fonts d'informació.

2. Eines i estratègies de reflexió: serveis per transformar la informació.

3. Eines i estratègies de relació: entorns de relació amb altres persones.

Des del meu punt de vista, penso que com a futurs mestres hem de fer servir els PLEs i aprofitar tots els recursos que ens poden oferir. Aquests, són de gran utilitat per a qualsevol persona ja que ajuda a entendre millor tot allò que ens envolta i de la mateixa manera, podem personalitzar el nostre propi PLE perquè no tothom tindrà els mateixos interessos. No serà el mateix un PLE d'un informàtic que d'un mestre, és clar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario