viernes, 22 de junio de 2012

Fins aviat!

Recursos i reflexió de l'assignatura d'UDTIC

Bé doncs, per començar la meva penúltima entrada d'aquest bloc, m'agradaria fer un llistat de tots aquells recursos TIC que m'han servit per el treball col·laboratiu al llarg de la meva vida acadèmica fins ara:
 Tots aquests recursos m'han permès ampliar els meus coneixements i les meves fonts d'informació. Així, tal i com us vaig mostrar en una de les primeres entrades del meu bloc el meu PLE personal, després de fer aquesta assignatura he pogut ampliar notablement aquest ple i aquest ha sigut el resultat del meu nou PLE:

D'una banda, penso que com a reflexió final d'aquesta assignatura, podria dir que hem treballat de moltes eines que previament desconeixiem i d'aquesta manera hem pogut adquirir més recursos per posar-los en pràctica en el nostre dia a dia. A més a més, hem treballat de forma cooperativa i hem fet presentacions sobre diferents temes inquietants que ens han obert la mirada cap a eines i recursos de les TIC que mai no ens havíem plantejat.

D'altra banda, trobo molt important el fet que hagim relacionat l'assignatura amb la realitat propera que ens envolta. És a dir, volem ser mestres i per tant haurem de conèixer què és el que hi ha a dins de les aules escolars. Amb això vull dir que hem treballat la posada en comú per tal de conèixer les diferents realitats educatives que hi ha relacionades amb les TIC.
Així doncs, per acabar m'agradaria comentar a nivell general que aquesta assignatura m'ha aportat la possibilitat de conèixer molt més el món de les TIC, el qual cada cop hi és més present en les aules de Primària.

Impacte social de les TIC a l'escola

La societat en la que vivim és ràpida i canviant. Penso que aquest fet provoca que tinguem que estar contínuament adaptant-nos a les noves tecnologies.

Normalment tothom tenim accés a tot tipus d'informació i aquesta pot ser fiable o no, de la mateixa manera que pot ser vàlida un dia sí i un altre no. Amb això em refereixo a que hem d'intentar incorporar les TIC a l'escola de manera que els alumnes s'eduquin al llarg de la seva carrera acadèmica amb aquestes.

És important que els alumnes s'adaptin a les noves tecnologies per tal que el seu futur no hi hagi cap dificultat amb aquestes. Han de resultar alumnes àgils que sàpiguen moure's lliurement per la xarxa i que sàpiguen discriminar la informació vàlida de la que no ho és.

Amb tot això, els alumnes hauràn d'anar ampliant els seus coneixements a mesura que el seu aprenentatge avança atès que tot té data de caducitat i s'han d'adaptar a la societat canviant en la que vivim.

Així, com a conclusió m'agradaria donar molta importància a la feina que fem els docents vers les TIC. Hem de procurar formar alumnes que puguin enfrontar-se a la societat amb una mirada crítica i entenedora de tota aquella informació que reben.

EduCAT 2.0, OpenOffice i recursos XTEC

La Mar Gascó, el Pere Mussoll i el Pau Nin ens van presentar el seu treball sobre EduCAT 2.0, OpenOffice i recursos XTEC.
Per començar ens van fer fer una enquesta sobre diferents recursos que ofereix la xarxa per veure que en sabíem.

A continuació ens van ensenyar un recurs molt interessant anomenat "Nube de palabras". Aquest, sel·lecciona el nombre de paraules que més apareixen en un text i fa la simulació d'un núvol destacant les més importants.

A més a més, ens van parlar sobre el programa EduCAT 2.0, que és la continuació del projecte Educat 1x1 i que s'està aplicant a les escoles. 
Aquest projecte fomenta la integració de les TIC a l'aula amb l'utilització d'ordinadors individuals i llibres digitalitzats.

Per últim, ens van mostrar l'OpenOffice. Vam estar parlant sobre la utilització d'aquest recurs a les escoles. Ens van explicar que la majoria d'escoles utilitzen aquest recurs en comptes del Word perquè utilitza un programari lliure que a través de la xarxa es pot fer servir.

A l'acabar la sessió ens van fer omplir una graella sobre el calaix de recursos de la XTEC que ens ha donat la facilitat de saber on trobar tots aquests recursos en un futur.

Sota el meu punt de vista, penso que ha estat una feina força interessant perquè ens ha permet conèixer el significat d'aquestes paraules i ens ha posat a l'abast una gran quantitat de recursos que desconeixiem.


Els alumnes nouvinguts i les TIC

L'Esther Aldehuela, l'Encarni Bosch, el Josep Fosalba i el Sergio Rella ens van presentar el seu treball sobre els alumnes nouvinguts en relació amb les TIC.

La intenció dels membres del grup amb aquest tema era mostrar-nos el ventall de possibilitats que ofereixen les TIC per facilitar la integració dels alumnes nouvinguts a l'aula. Així, ens van mostr un seguit d'exemples d'aquest tipus durant la presentació.


Pel que fa a la forma d'exposar, van seguir un suport de power point al llarg de tota l'exposició tot presentat les idees més rellevants.

A més a més, han fet unes activitats amb el JClic i nosaltres com a alumnes hem fet 3 activitats d'exemple que ens han resultat força divertides.
A continuació, les hem posat en comú i hem parlat sobre les diferents experiències durant les estades de pràctiques en relació amb aquest tema. Ens hem adonat que cada escola és un món diferent pel que fa a les TIC i que hauriem de donar molta més importància a aquestes eines a l'hora de fomentar la integració dels alumnes nouvinguts.

Seguidament, els nostres companys han compartit amb nosaltres un document on poder trobar diferents recursos TIC per aquests alumnes.


Trobo molt interessant l'exposició que van fer els meus companys sobre els alumnes nouvinguts i les TIC ja que a més d'informar-nos, ens han fet reflexionar sobre les diferents realitats que cadascú hem viscut i a més a més ens han donat eines i recursos per poder tenir per un futur.

Aplicació de les TIC en l'educació inclusiva

Aquest tema el van dur a terme la Maria Garcia, la Mònica de Haro, la Mònica Gutiérrez i l'Eva Ladevesa. Han creat una pàgina web per mostrar-nos a la resta del grup classe tota la informació amb la que han treballat.

Aquest fet permet posar a l'abast a tothom qui vulgui rebre més informació sobre aquest tema i així poder tenir molt més material a la nostra disposició.

Van centrar el seu treball en les persones amb discapacitat visual i ens van presentar un video que elles mateixes van enregistrar del Centre de Recursos Educatius Joan Amades. A partir d'aquest vídeo ens van ensenyar un nou programa que llegeix en veu alta allò que s'escriu a l'ordinador, aquest s'anomena Jaws.

Durant la pràctica d'aquesta sessió didàctica ens van deixar provar aquest programa i comprovar com funcionava. Al principi resultava graciós ja que la veu que s'escolta és molt monótona i a vegades no s'entenia gaire.

Així doncs, encara que pensem que les TIC són un recurs que queda molt lluny de les persones amb discapacitat hem de ser conscients que existeixen eines per facilitar la integració d'aquestes persones.

jueves, 21 de junio de 2012

Sharisme = COMPARTIR

El Sharisme consisteix en col·laborar i i fomentar la creativitat. La principal característica consisteix en provocar un canvi d'actitud en les persones per tal que les noves idees es puguin compartir i acumular dins de l'abast de tothom.

A continuació deixo un vídeo on s'exposa més informació sobre aquesta nova idea:
Els blocs

La Paula Antonell, la Sara Garcia i la Nuria Maldonado ens van presentar el seu projecte sobre els blocs en una sessió d’UDTIC.

De la mateixa manera que nosaltres, van fer servir un prezi per fer la presentació a través del qual ens han presentat el tema dels blocs, explicant-nos que és un bloc i els diferents tipus de blocs que hi ha:
  • Blocs de centre
  • Blocs d'aula
  • Blocs d'assignatures
  • Blocs de professors
  • Blocs personals

A continuació ens han fet realitzar unes activitats fetes pel Jclic en relació amb la nostra experiència a les pràctiques.

En la meva opinió, crec que els blocs són una eina molt útil per compartir informació i encara que actualment hi hagi bastants a la xarxa, no és un recurs que estigui prou estès. És poc conegut i hi ha moltes persones que encara no saben el que són, per aquest motiu trobo interessant fomentar l'utilització d'aquests. Així, com a futura mestra, penso que quan faci la meva feina amb els meus alumnes seria molt interessant recollir en un bloc d'aula tot allò que anem treballant.


Aprenentatge de les llengües amb les TIC

El tema de l'aprenentatge de les llengües amb les TIC és un tema que m'ha cridat molt l'atenció i que m'ha resultat molt profitós per la manera en que el grup l'ha exposat.
 
El grup que ha presentat aquest tema està compost per la Clara Boix, l'Àngel Carrillo i l'Òscar Garcia i s'han centrat en com es podria aprendre una llengua a través de les TIC, és a dir, quins aventatges ens poden oferir les tic a l'hora d'aprendre una nova llengua. 

A l'hora de fer la presentació han parlat en portugués i han fet un prezi relacionat amb els animals tot explicant-nos el nom de cadascun. D'aquesta manera hem pogut endinsar-nos en tot allò que podria sentir un estudiant a l'hora d'aprendre una llengua.

A continuació hem fet un seguit d'activitats dinàmiques on hem pogut observar les aventatges d'aprendre una llengua a través de les TIC en comparació d'aprendre-la com fins ara s'ha fet.

Penso que les TIC  a les llengües s'han d'utilitzar com un element de complementació, atès que hi ha molt més recursos per aprendre i els hem d'aprofitar perquè l'aprenentatge esdevingui més motivador.

Eduquem en l'ús dels mitjans de comunicació!

En l'actualitat vivim en una societat que funciona a base de canvis innovadors i ràpids. Les noves tecnologies ens permeten adaptar-nos a aquests canvis molt més facilment. A la vegada que aquestes noves tecnologies ens aporten un gran nombre d'avantatges, també ens exposa a informació no fiable. Les persones poden escriure als mitjans de comunicació tot allò que pensen i poden recomanar coses no recomanables. Amb això vull dir que penso que és indispensable educar als nostres futurs alumnes en les noves tecnologies i en la manera de tractar la informació.
Per aquest motiu penso que és fonamental fomentar alumnes crítics i autònoms capaços de discriminar aquella informació que els serveix i aquella que no.

Així, trobo molt important que des de l'escola, poguem ensenyar als infants a utilitzar les eines que poden trobar al seu abast amb responsabilitat. És a dir, és necessari donar-los informacions que els puguin fer destriar una cosa o una altre. Per tal que tot això sigui possible, penso que les escoles han de donar una bona formació a l'alumnat perquè d'una manera o una altre estem totalment exposats a la societat en la que vivim i hem d'aconseguir que aquests alumnes esdevinguin persones prou preparades per enfrontar-se a aquesta societat canviant i ràpida.

Sota el meu punt de vista, considero que els mitjans de comunicació són una eina atractiva per tots els que hi estem en contacte amb aquests i penso que si s'utilitzen de forma significativa es poden complementar molts aprenentatges fent ús d'aquests.

Les competències cognitives

La Sandra Castelnuovo, el Xavi Costa i l'Isaac Serrano ens van esposar el tema del desenvolupament de les Competències cognitives.

L’exposició en sí, ha estat semblant a la que vam realitzar el meu grup i jo per fer la nostra presentació, amb un prezi. A més a més, ens han presentat una serie de recursos per reforçar la velocitat mental, la memòria, l’atenció, etc. Aquests recursos ens els han presentat a través de la web Lumosity, reclaim your brain.

Tal i com el seu nom indica, les activitats d’aquesta web es basen en el programa Luminosity. Aquest programa està dissenyat per entrenar el cervell i reforçar les seves capacitats.


Penso que és important conèixer els diferents recursos que potencien les capacitats cognitives dels nostres alumnes. D’aquesta manera fomentarem el desenvolupament cognitu dels nostres infants a la vegada que ells mateixos podran practicar aquesta vessant.

Projectes telemàtics cooperatius

L'Anna Díaz, el Gerard Garcia i el Roc Molina ens van fer una presentació sobre els Projectes telemàtics cooperatius.

Aquests, consisteixen en desenvolupar a partir d’un centre d’interès activitats a través d’Internet per tal de treballar les capacitats i els continguts d’aquest tema. Els projectes telemàtics cooperatius es caracteritzen principalment per el compromís de col·laboració entre aquells que hi participen. El projecte telemàtic més conegut a Catalunya és la Xarxa Telemàtica d'Escoles de Catalunya (XTEC) desenvolupada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Un personatge divertit i eixerit, en Rovelló, ens mostra diferents activitats a realitzar a mesura que s'avança de forma engresquedora.


Durant l’expossició d’aquest tema ens van passar un vídeo de l'Anna Pérez sobre les TAC a l'aula on s’exposa més informació sobre els projectes telemàtics cooperatius. Actualment, a més a més, s’està realitzant un projecte anomenat Projecte Comarques, que consisteix en aprendre a través de diferents activitats que ens ofereix en Rovelló, personatge divertit que ens presenta les activitats aconseguint aquest punt motivant i engrescador.

Seguidament, van dividir la classe en diferents grups per representar com funcionaria un projecte telemàtic cooperatiu. Cada grup es va dedicar a omplir una part d’una petita història d’en Pere, el grill, un personatge molt graciós. Així, vam poder viure en primera persona com funcionaven aquests tipus de projectes.

Sota el meu punt de vista, penso que aquests tipus de treballs són molt interessant ja que facilita l’intercanvi d’opinions i experiències dins de l’àmbit educatiu. A més a més, el fet que aquest grup ens hagi facilitat la manera d’entendre en primera persona com funciona aquest tipus de projecte ens ha fet implicar-nos molt més en la seva presentació. Així, considero que el tema que han escollit ha estat força encertat a la vegada que l’han presentat de forma molt engrescadora.

Phillips 5x5

Phillips 5x5 es refereix a la metodologia que va inventar J. Donald Phillips. Aquesta, consisteix en fer grups de cinc personas i parlar cinc minuts sobre un tema diferent. Dins del grup una persona també s’haurà d’encarregar d’apuntar les idees que van sorgint per tal de destacar el més important.

La participació de tot el grup hi és present en tot moment ja que només són cinc persones i tots han d'afegir-hi la seva. És molt important destacar que aquesta metodologia a més a més, aporta la pràctica de la capacitat de síntesi, atès que en molt poc temps tothom ha de participar i dir el que pensa sobre aquell tema.

És coneguda com Phillips 66 ja que el seu creador la va plantejar en un principi per sis persones i sis minuts per cada tema establert.

A classe durant una sessió de l’assignatura UDTIC vam posar en pràtica aquesta metodologia, va consistir en fer grups i parlar sobre el Pla TAC. Després vam escollir un representant per grup que va ser la persona encarregada d’anar apuntant les idees principals de cada tema. Vam parlar sobre: El nivell d’aprofundiment de les TIC a les escoles, les barreres de primer i segon ordre i els continguts digitals.

A l’acabar cada grup va anotar al fòrum de l’assignatura del blink Phillips 5x5 les seves aportacions i idees per tal de deixar-les recollides correctament.

En la meva opinió, penso que aquesta metodologia és força interessant pel fet que permet participar a tot el grup classe i escoltar les diverses opinions. A més a més, crec que no suposa un diàleg pesat i avorrit perquè en molt poc temps s’ha de dir tot el que es pensa, atès que només disposem de 5 minuts per persona. És una bona eina per treballar la capacitat de síntesi com bé he dit anteriorment, i suposa un alt grau d’atenció per part de tots els participants.

miércoles, 20 de junio de 2012

Els EVEAs : Treball cooperatiu


Al llarg de tot el primer semestre de grau en Educació Primària, des de l’assignatura d’UDTIC hem estat realitzant un treball cooperatiu vinculat als EVEAs.

L'Adrià Pérez, l’Elisabeth Torras i jo vam vincular el nostre treball cooperatiu en el funcionament d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVEA) tot anotant tota l’evolució d’aquest en el nostre quadern d’equip. Al principi no vam saber molt bé com enfocar-ho però finalment vam veure que seria molt interessant portar a la pràctica allò sobre el que voliem investigar. Des de la facultat se'ns va facilitar poder entrar en el software de Moodle a partir del blink.

Un EVEA és un sistema de software que serveix per a que els professors puguin dissenyar un espai on els alumnes puguin completar la seva formació i al docent fer el seu seguiment. El principal objectiu d'un EVEA és la construcció del coneixement a través de l'aprenentatge col·laboratiu.


Durant l’última setmana de classes d’aquesta assignatura vam dedicar les sessions a exposar els diferents grups els seus treballs cooperatius. Nosaltres per tal d’expposar el nostra, vam pensar realitzar la sessió didàctica començant amb un prezi on s’explicaven els principals conceptes i un video sobre la plataforma Moodle. Seguidament, vam ensenyar a la resta del grup classe l’entorn virtual d’ensenyament aprenentatge que havíem dissenyat amb Moodle a través del Blink. Així, aprofitant el públic que teníem vam demanar la seva col·laboració per realitzar un glossari i respondre un qüestionari.

Un cop van acabar de fer el qüestionari els hi vam ensenyar els resultats finals per tal que poguèssin veure com treballaria un mestre a través d'aquest recurs. Per acabar, un cop finalitzada l'exposició vam fer una petita conclusió sobre l'ús d'aquesta eina a les escoles i la veritat és que no s'utilitza gaire encara que poc a poc esperem que cobri protagonisme.


Els EVEAs ofereixen diferents eines per a l'elaboració i el tractament de continguts tals com: fòrums, xats, qüestionaris i diferents tipus d’activitats. Tant l’alumne com el mestre poden fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne i així poder reforçar allò en què hi ha mancances.

Webquest de les energies a l'escola Doctor Trueta

Una webquest és una unitat didàctica que a través d’Internet planteja als alumnes nous reptes per anar avançant en els seus aprenentatges. Les webquests destaquen pel fet que són activitats dinàmiques i divertides pels infants i parteixen d’una història que demana la participació d’un grup d’alumnes.


Després d’haver viscut l’estada intensiva de Pràctiques a l’escola Doctor Trueta de Viladecans, he pogut conviure amb el tractament de les TIC a les aules de Primària. En aquesta escola les TIC són molt present en el procés educatiu dels alumnes i a sisè encara més ja que tenen més habilitats informàtiques.
Des de l’assignatura de Coneixement del Medi els alumnes de la meva classe van realitzar una webquest sobre les fonts d’energia en grups per tal de posar en pràctica tot allò que havien après al llarg del temàri.
La webquest ofereix un seguit de recursos que permeten a l’alumne poder-se moure per la xarxa amb unes webs fiables i recomanades per l’autor de la webquest. Les WQ es basen en el descobriment guiat dels alumnes.
Així, estan completament lligades al constructivisme ja que a mesura que s’avança en la unitat didàctica l’alumne ha d’anar discriminant i prioritzant informació important per al seu aprenentatge.

Dins de la WQ hi ha un apartat dedicat als mestres on es troben els objectius, les competències,criteris d'avaluació, etc, que faciliten la tasca docent dels mestres i ajuden a orientar-los. 

Totes les webquest tenen la mateixa estructura i es poden trobar a internet classificades segons l'edat i el temàri. L'estructura que segueixen és la següent:

Introducció: Es presenta la història o problema que cal resoldre.


Tasca: Descripció del que l'alumne haurà de fer i com ho haurà de fer.


Procés: Estratègies pels alumnes per fer la tasca.


Recursos: Llocs d'Internet que els alumnes utilitzaran per realitzar la tasca.


Avaluació: Com avaluar el treball realitzat.


Conclusió: Reflexió del procés i dels resultats.


Twitter

Aquesta entrada fa referència a un recurs del que vam parlar durant una sessió de l'assignatura d'UDTIC: el Twitter, una nova xarxa social.
Aquesta, és una eina que fins ara no havia utilitzat mai encara que si que havia sentit parlar d'aquesta. És cert que no m'he acabat de fer amb aquesta nova eina perquè potser faig servir altres xarxes socials a les que estic més acostumada i on tinc tot el que busco.
La veritat és que penso que és un bon recurs ja que et permet seguir a aquelles persones que tu busquis sense la necessitat de que aquelles persones ho sàpiguen o sigui necessàri que et segueixin a tu.

Una de les coses que em va sorprendre de twitter va ser la @ davant de tots els noms. Bé doncs, a l'assignatura de UDTIC em parlat sobre això. Aquesta @ s'utilitza per mencionar a alguna persona i que aquesta ho sàpiga. És a dir si algú en una publicació seva em vol mencionar a mi haurà de posar per exemple @sandri.
A més a més, trobem els hashtag que permeten organitzar els grups. És a dir, ens permet organitzar i recollir tot allò que tingui a veure amb aquell grup. Per exemple, des de l'assignatura de UDTIC podríem utilitzar aquest hashtag per indentificar-nos: #UDTIC.

El twitter és una eina molt interessant que ja estic intentant integrar dins el meu PLE encara que em costa enrecordar-me de que existeix perquè tinc ja la costum d'actualizar altres xarxes socials. Espero que poc a poc pugui treure'n més profit d'aquesta nova eina.