domingo, 9 de octubre de 2011

JClicDurant dues sessions hem estat treballant l'eina del JClic. Aquest és un recurs que serveix per el·laborar i visualitzar diversos tipus d'activitats educatives. El Jclic es desenvolupa en la plataforma Java, que consisteix en un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius. Alguns exemples d'activitats que es poden realitzar amb el JClic són els següents:
- Jocs de memòria
- Activitats d'identificació
- Puzzles
- Activitats de completar texts
- Mots encreuats
- Sopes de lletres
- Activitats d'associació complexa i simple

A més a més, aquestes activitats normalment no es presenten de forma aïllada sinó que es presenten en projectes. Des de l'assignatura d'UDTIC hem aprés com realitzar-les nosaltres mateixos i com publicar-les a la xarxa.
Un cop cadascú crea el seu projecte d'activitats pot guardar-lo amb el nom d'index.

Dins el JClic, hi podem distingir tres eines: 

El JClic: permet executar els paquets d'activitats.
Referint-nos a les metàfores de l’us dels ordinadors el JClic faria referencia directa a la metáfora de l’ordinador com a tutor ja que aquest programa és el que s’encarrega de guiar a l’alumne en la realització de les activitats.

El JClic author: permet crear els projectes.
El JClic report: registre l'informe dels usuaris que executen les activitats amb el JClic de manera local o per xarxa.

Aquest programa penso que és molt interessant de cara a les escoles ja que ajuda als alumnes a veure on s'equivoquen i per tant, pot veure com millorar. Cada alumne té un ritme diferent d'aprenentatge i aquesta eina els pot ajudar adaptar-se als diferents ritmes i necessitats educatives dels infants.

martes, 4 de octubre de 2011

El Connectivisme

Des de l'assignatura d'Utilització Didàctica de les TIC hem tractat el tema del Connectivisme i hem pogut veure a casa dos videos. El primer titulat The Networked Student i el segon El conectivismo como teoría de aprendizaje emergente.


The Networked Student, és un documental que tracta sobre l'autoaprenentatge d'un estudiant quant a xarxes socials i El conectivismo como teoría de aprendizaje emergente del professor Diego E. Leal Fonseca que defensa que el connectivisme és un recurs essencial per a que funcionin les TIC en l'actualitat. Els fets que han delimitat les teories que apareixen en el segon visionat van ser l'aparició dels primers ordinadors a l'any 1940 i l'internet a l'any 1990.


El connectivisme, creat per George Siemens i Stephen Downes, consisteix en ser partícep de la interconnexió d'una xarxa social que inclogui moltes connexions amb altres xarxes i serveis. A partir d'aquestes connexions l'alumne pot anar creant el seu propi PLE per avançar en el seu aprenentatge i així construir-lo.
L'alumne per tant, és el protagonista del seu propi aprenentatge i pot anar aprofundint mitjantçant altres connexions les mancances amb què es trobi. Així doncs, l'alumne ha de d'involucrar-se en la xarxa de manera que pugui donar informació i rebre perque aquestes connexios resultin beneficioses per tots els qui formin part d'aquest entorn d'aprenentatge.


Aleshores, en el moment en què l'alumne és autosuficient a la xarxa per poder anar adquirint els seus coneixements, quin rol juga el mestre?

El mestre ha de guiar a l'alumne en el seu procés, ajudar-lo a discriminar informació vàlida o erronia i actua com a animador i motivador de l'alumne. En resum, el mestre és el punt de suport per l'alumne i l'ajuda a gestionar tota la informació que reb de les diferents xarxes.

Sota el meu punt de vista aquest documental ha estat molt interessant ja que penso que permet que l'alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge i l'element clau. A més a més, d'aquesta manera es potencia que els nostres alumnes esdevinguin actius i persones crítiques amb allò que els hi interessa.


En definitiva la meva opinió és que el connectivisme és un gran recurs per la societat actual en què vivim i que és una manera de treballar molt més autònoma i reflexiva.

Entorns personals d'aprenentatge
Durant el mes de setembre de 2011, des de l’assignatura de UDTIC vam entrar en contacte amb els PLEs.

 
A l’aula, durant una sessió el mestre ens va donar un article força interessant titulat ‘’Los entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje’’, de Jordi Adell i Linda Castañeda. En aquest article, se’ns parla sobre els PLEs i la seva funció per formar l’aprenentatge de cadascú. És a dir, els PLEs són un conjunt d’eines i d’informacions que una persona fa servir per aprendre. D’aquesta manera, a mesura que va utilitzant aquests recursos les eines aniran complementant-se unes amb altres trobant nous enllaços d’interès.

Durant aquesta sessió a classe ens va semblar interessant dedicar una part d’aquesta a fer un llistat d’eines 2.0 de Webs que ens podrien facilitar els nostres aprenentatges.

Algunes de les eines que ens poden ajudar a construir aquest entorn personal d'aprenentatge poden ser les següents: Twitter, Youtube, Skype, Facebook, Delicious, Bloc, Blink, Hotmail, Etc.


A dalt us adjunto el meu PLE personal el qual inclou diversos recursos que utilitzo normalment per construir el meu propi aprenentatge.


A més, podem dividir aquestes eines en tres grups:

1. Eines i estratègies de lectura: fonts d'informació.

2. Eines i estratègies de reflexió: serveis per transformar la informació.

3. Eines i estratègies de relació: entorns de relació amb altres persones.

Des del meu punt de vista, penso que com a futurs mestres hem de fer servir els PLEs i aprofitar tots els recursos que ens poden oferir. Aquests, són de gran utilitat per a qualsevol persona ja que ajuda a entendre millor tot allò que ens envolta i de la mateixa manera, podem personalitzar el nostre propi PLE perquè no tothom tindrà els mateixos interessos. No serà el mateix un PLE d'un informàtic que d'un mestre, és clar.

domingo, 2 de octubre de 2011

TORNO A POSAR EN MARXA EL BLOC!

Després d'haver deixat el bloc abandonat dos anys...tornem a retomar el contacte! Aquest tercer curs de Grau en Educació Primària m'ha donat la oportunitat de cursar l'assignatura optativa de Utilització Didàctica de les TIC i poder a través d'aquest bloc personal anar recollint tots els temes que anem tractant al llarg del transcurs d'aquesta assignatura.

En la societat d'avui en dia les TIC ens ajuden a fer de manera més eficaç i ràpida moltes feines. Pel que fa a l'àmbit de l'educació, els ordinadors portatils cada cop són més presents en el dia a dia de les escoles, per tant conèixer les diferents aportacions que puc extreure de les TIC penso que és un recurs essencial per la meva formació.


Espero que pugui assolir tots els continguts que tractem!Fins aviat!